Запрошуємо до участі у конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія»

Шановні колеги!
Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету запрошує до участі у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія», яка відбудеться 30 червня 2017 року.
До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.
КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:
1. Бухгалтерський облік як система знань: теорія та методологія.
2. Бухгалтерський облік в процесі імплементації європейського законодавства: методика та організація.
3. Бухгалтерський облік в управлінні стратегіями діяльності та конкурентному середовищі: вітчизняний досвід та світова практика.
4. Оподаткування: теорія, практика, реалії сьогодення.
5. Контроль, аудит і аналіз: види та багатоцільовий характер в процесі суспільних трансформацій.
6. Інформаційні технології та моделювання в обліку, оподаткуванні, аналізі та аудиті.
7. Бухгалтер: професійне навчання та сертифікація.