Вступнику

Освітні програми за ступенем “бакалавр” і “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”:

«Інформаційні технології обліку, оподаткування і контролю в державному секторі економіки»

Скачати: агітку.

Освітня програми за ступенем “магістр” за спеціальністю “Облік і оподаткування”:

«Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою)

Скачати: агітку українською мовою, агітку англійською (english) мовою.