Міжнародна співпраця

Програма двох дипломів (Республіка Польща)

З ініціативи завідувача кафедри проф. Лучка М.Р. в межах Угоди між Тернопільським національним економічним університетом (Україна) та Університетом інформатики та економіки м. Ольштин (Республіка Польща) студенти мають можливість навчатися за програмою двох дипломів.
Учасники програми двох дипломів навчатимуться протягом семестру за узгодженими між двома університетами навчальними планами за ступенем «бакалавр».
Після завершення навчання студенти отримують диплом бакалавра, як базового (ТНЕУ), так і партнерського (Університет інформатики та економіки м. Ольштин) навчального закладу та можуть продовжити навчання в магістратурі.
Наявність двох дипломів дає можливість випускникам отримати престижну роботу і зробити успішну кар’єру як на вітчизняному так і на європейському ринках праці.

Адреса Університету
Wyzsza Szkola Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
University of Computer Sciences and Economics in Olsztyn
http://www.wsiie.olsztyn.pl

МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ за спеціальністю «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

В травні 2017 року програма підготовки на рівень бакалавра та магістра за спеціальністю «Облік та оподаткування» Тернопільського національного економічного університету була акредитована Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів Великобританії CIMA (Chartered Institute of Management Accountants).
CIMA визнає Тернопільський національний економічний університет авторитетним і поважним вищим навчальним закладом України, надаючи перелік заліків випускникам вказаної спеціальності з урахуванням вдосконаленої процедури СІМА акредитації навчальних програм фінансового напрямку.
Партнерство Тернопільського національного економічного університету та СІМА дозволить випускникам за спеціальністю «Облік і оподаткування» полегшити процедуру отримання кваліфікації СІМА в майбутньому, оскільки іспити СІМА Сертифікаційного та Операційного рівня будуть зараховані при умові успішного завершення навчання в даному ВУЗі.
Представником Програми від ТНЕУ є Михайло Романович Лучко, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг ТНЕУ